Hướng dẫn xoá dữ liệu người dùng

Nội dung này xây dựng để giúp bạn biết cách xóa thông tin của bạn trên website.

Để xóa các dữ liệu liên quan trên website:

  • Đăng nhập vào website,
  • Truy cập vào tài khoản của bạn, 
  • Bấm vào nước yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của tôi

tuchualanhcothe.com sử dụng Facebook & Google để giúp bạn có thể đăng nhập một cách tiện lợi hơn. Chúng tôi không thu thập và lưu trữ bất cứ thông tin nào từ tài khoản của bạn ngoại trừ địa chỉ Email (nếu được bạn cho phép).

Tuy nhiên, để đáp ứng tiêu chuẩn của nền tảng Facebook & Google thì chúng tôi vẫn cho phép bạn yêu cầu xóa các thông tin này khỏi tài khoản của bạn.

Để thực hiện việc đó, bạn hãy gửi email về lch1092@gmail.com với nội dung như sau:

Tiêu đề: Yêu cầu xóa dữ liệu tài khoản

Nội dung: Tôi muốn xóa dữ liệu tài khoản của tài khoản có [email của bạn]