Chính Sách Quyền Riêng Tư

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Bình luận

Khi bạn truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Thư viện

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Thông tin liên hệ

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nội dung được nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Analytics

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền hạn của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

Thông tin liên hệ của bạn

Thông tin bổ sung

Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn

Các quá trình tiết lộ dữ liệu mà chúng tôi thực hiện

Những bên thứ ba chúng tôi nhận dữ liệu từ đó

Việc quyết định và/hoặc thu thập thông tin tự động mà chúng tôi áp dụng với dữ liệu người dùng

Các yêu cầu công bố thông tin được quản lý

Ngoài Chính Sách về Quyền Riêng Tư này, có thể có những chiến dịch hay quảng cáo cụ thể được chi phối bởi các điều khoản hay chính sách về quyền riêng tư bổ sung. Bạn nên đọc những điều khoản hay chính sách bổ sung này trước khi tham gia vào bất kỳ chiến dịch hay quảng cáo nào như vậy vì bạn sẽ phải tuân thủ chúng nếu tham gia. Các điều khoản hay chính sách về quyền riêng tư bổ sung sẽ được gửi rõ ràng tới bạn.

Sự đồng ý của bạn

Chúng tôi sẽ không thu thập, sử dụng hay tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không được sự đồng ý. Trong hầu hết trường hợp, Thúy sẽ xin phép bạn một cách rõ ràng nhưng, trong một số trường hợp, Thúy có thể suy luận về sự đồng ý từ những hành động và hành vi của bạn. Bằng cách sử dụng Trang Web https://chualanh247.com, bạn đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư này.

Thúy có thể yêu cầu bạn cung cấp sự đồng thuận bổ sung nếu cần sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích không được trình bày trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Bạn không bắt buộc phải đồng ý, tuy nhiên nếu bạn quyết định không đồng ý thì khi đó bạn có thể bị hạn chế tham gia vào một số hoạt động. Nếu bạn đồng ý bổ sung, các điều khoản của sự đồng ý đó sẽ được áp dụng trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào với các điều khoản của Chính Sách về Quyền Riêng Tư này.

Nếu bạn không đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo cách này, vui lòng không sử dụng Trang Web https://chualanh247.com hoặc quý khách phải cung cấp thông tin cá nhân cho Thúy.

Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa thích hợp để bảo mật thông tin cá nhân của bạn đồng thời yêu cầu các bên thứ ba xử lý thông tin cá nhân cho chúng tôi cũng phải làm tương tự như vậy. Việc truy cập vào thông tin cá nhân của bạn bị giới hạn nhằm ngăn chặn truy cập bất hợp pháp, thay đổi hay sử dụng sai mục đích và chỉ có nhân viên và đại lý của chúng tôi mới được phép truy cập trên cơ sở cần phải biết.

Bạn có quyền thông báo cho chúng tôi nếu bạn:

  • Không muốn chúng tôi liên hệ trong tương lai
  • Muốn nhận một bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn
  • Muốn chúng tôi chỉnh sửa, cập nhật, hay xóa bỏ thông tin cá nhân của bạn trong hồ sơ của chúng tôi.
  • Muốn báo cáo về bất kỳ trường hợp nào lạm dụng thông tin cá nhân của bạn.

Để hỗ trợ chúng tôi giải quyết thắc mắc của bạn, vui lòng cung cấp họ tên và thông tin chi tiết của bạn.

Thay đổi Chính Sách về Quyền Riêng Tư

Chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách về Quyền Riêng Tư này tùy từng thời điểm bằng cách đăng tải phiên bản mới nhất của Chính Sách về Quyền Riêng Tư trên các Trang Web https://chualanh247.com/. Chúng tôi sẽ gửi thông báo thích hợp tới bạn về bất kỳ thay đổi lớn nào. Thúy khuyến khích bạn thường xuyên ghé thăm để nắm rõ cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn.