admin

Sự tức giận

Cuộc Sống

Tức Giận – Nguyên Nhân, Cách Chuyển hóa Và Những Ảo Tưởng

Cơn tức giận từ đâu tới? Mỗi khi giận thường bạn cho rằng chính người kia là thủ phạm khiến bạn giận dữ. Cứ như thể …